Kop

Duurzame glastuinbouwgebieden te Pijnacker

Het project heeft betrekking op het een na grootste glastuinbouwgebied van Nederland (Oostland), waarbij in nauwe samenspraak met alle relevante afdelingen van de gemeente een duurzame ontwikkelingsvisie is geschreven voor 7 afzonderlijke deelgebieden. Vervolgens is voor alle deelgebieden tezamen één bestemmingsplan is opgesteld, dat in 2011 door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is vastgesteld.

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Categorie: 
Duurzame glastuinbouw
Periode: 
2007-2011
Werkaandeel: 
gebiedsvisie, bestemmingsplan, procesbegeleiding