Kop

Toetsingskaart LOG Azewijnse Broek

Het project heeft betrekking op een landbouwontwikkelingsgebied (LOG), waarvoor een toetsingskaart is ontwikkeld, die nieuwe agrarisch intensieve ontwikkelingen in goede banen moet leiden. Op basis van deze toetsingskaart zijn aanvragen voor nieuwe bouwpercelen behandeld en is door derden een bestemmingsplan voor dit LOG opgesteld. Maar niet iedereen was even gelukkig met de komst van nieuwe varkenshouderijen en kippenbedrijven, getuige de aldaar genomen foto's.

Werkgever: 
Amer/ruimtelijke ontwikkeling
Opdrachtgever: 
Gemeente Montferland / OIJS
Categorie: 
Landbouwontwikkelingsgebied
Periode: 
2006-2007
Werkaandeel: 
opstellen toetsingskaart, procesbegeleiding